You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

QA Service

Програм хангамж нь бусад төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй ижил чанартай, стандартын дагуу байх ёстой. Бид та бүхэнд програм хангамжийн чанарын шалгалтын цогц үйлчилгээг санал болгож байна.

Програм хангамжийн чанарыг шалгах явдал нь ирээдүйд үүсэх эрсдэлээс сэргийлэх арга замуудын нэг юм

Бид програм хангамжийг тестлэхдээ автомат болон уламжлалт аргуудыг хослуулан ашигладаг бөгөөд test case-үүдийг тухай бүрт нь тодорхойлж түүнд үндэслэн тестийг явуулдагаараа онцлогтой.

Үүнд
  • User interface testing
  • User acceptance testing
  • Performance test (stress test, load test, volume test)
  • Unit testing
  • Integration testing
  • End-to-End testing
  • Soft launch testing