You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Software Development

Бидний захиалгат програм хангамжийн үйлчилгээний онцлог нь танай байгууллагын онцлогт тохирсон хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж технологийн сүүлийн үеийн шийдлийг ашиглан хөгжүүдэг. Захиалгат програм хангамжийг хөгжүүлэхдээ бид стандартын дагуу хийж гүйцэтгэдэг.

Бүх төрлийн програм хангамжийн шийдэл боловсруулалт
  • Шинжилгээ - Захиалагчийн хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн тодорхойлох
  • UI/UX хөгжүүлэлт - Системийн өнгө төрх, ажиллагааг тодорхойлох
  • Код дизайн - Системийн ерөнхий архитектур зохиомж гаргах, технологийн сонголтуудыг тодорхойлох
  • Код хөгжүүлэлт - Програм хөгжүүлэлтийн Agile аргачлалын дагуу хөгжүүлэлт хийх
  • Тест - Өөрсдийн мэргэжлийн QA-н багаар чанрыг шалгуулна
  • Нэвтрүүлэлт - Системийг захиалагч талд хүлээлгэн өгөх, суурьшуулах