You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Software consulting

Мэдээлэл технологийн салбарын арвин туршлагатай баг хамт олон таньд мэргэшсэн мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байна.

Үүнд
  • Бүх төрлийн програм хангамжийн шийдэл боловсруулалт
  • Системүүдийн архитектур шийдэл боловсруулалт
  • Хэрэглэгчийн шаардлага тодорхойлох бичиг баримт боловсруулалт
  • Техникийн бичиг баримт боловсруулалт
  • Програм хангамжийн зөвлөх үйлчилгээ
  • Програм хангамжийн төслүүдэд зөвлөх үйлчилгээ
  • Одоогийн үйл ажиллагааны доголдол дутагдалыг илрүүлж засварлах үйлчилгээ
  • Байгууллагын процесс шинжилгээ хийх үйлчилгээ