You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Бид

Мэдээллийн технологийн салбарт 11 болон түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай баг хамт олон, олон арван төсөл хөтөлбөрүүд дээр ажилласан туршлага, мэдлэг чадварыг өөрсдөдөө шингээсэн баг бүрэлдэхүүн.

Data consulting

85

Core platform system development

92

Quality assurance

81
95

App development

85

QA & Testing

98

PLATFORM DEVELOPMENT

Монголдоо програм хангамж, технологийн суурь шийдэлүүдийг боловсруулах, хөгжүүлж, нэвтрүүлэх нь бидний нэн тэргүүний эрхэм зорилго оршино. Байгууллагуудад өгөгдөлөө ашиглахад нь туслаж, өгөгдлийг боловсруулж үр дүнгээс асуудалыг илрүүлж шийдэлийг боловсруулан түүнийг дагасан үр өгөөжийг бизнесийн байгууллагад хүргэх нь бидний аз жаргал байх болно.

ОН ЦАГ ХУГАЦАА