You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

252ETL Tool

Манай компаний өөрсдийн хөгжүүлсэн ETL төрлийн tool болох 252-ETL системийг таньд санал болгож байна.

Өгөгдөлөө зөв,хурдан, цэгцтэй цуглуулах явдал нь өгөгдөл боловсруулалтын маш чухал эхлэл

252ETL tool нь өгөгдлийг олон source-с буюу:

  • Database to Database (Oracle, MSSQL, MySql, PostgreSQL, Cassandra ... )
  • API to API
  • API to Database
  • File to Database
  • File to API зэрэгт холбогдож өгөгдлийг татан авч зөөвөрлөх чадамжтай.

252ETL-г өгөгдлийн нэгдсэн сан-д өгөгдөл цуглуулах, систем хоорондын өгөгдлийн migration хийх, систем хооронд өгөгдөлийг зөөвөрлөх, өгөгдөл цэвэрлэх буюу data labeling хийх зэрэгт ашиглах бүрэн боломжтой.

 

252ETL - давуу талууд:
  • Interface-с удирдах боломжтой
  • Уян хатан тохиргоо
  • Real time өгөгдөл зөөвөрлөх боломж
  • Өгөгдөл хувиргалт, цэвэрлэх чадамж
  • Их өгөгдөл зөөвөрлөлт хийх боломж
See 252-ETL

 

Хэдхэн алхам

 
Алхам-2

Task-аа үүсгээд ажлуул. Тэгээд л дуусаа.